สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ชั้น 1 ถ.ศรอัศนีย์ ต.ท่าอิฐ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E mail :
led20603@led.go.th

 
 

ดู สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
 
Untitled Document
    เลขที่ 8 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ถ.ศรอัศนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
    โทร. 055-440562-4