ท่านถาม - เราตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
 
 
   ขณะนี้เวลา :
  
   
 
สถิติผู้เข้าชมรายวัน  3
 
สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 454สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 454สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 454
   
 
ตรวจบุคคลล้มละลาย
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดินของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รายงานผลการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี
สถิติการบังคับคดี 6 ช่อง
สถิติการบังคับคดี 8 ช่อง
กฏระเบียบงานขายทอดตลาด
E-mail กรมบังคับคดี
อีเมล์กลางภาครัฐ
รวมลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
อัตราค่าส่งหมาย
   
   
 
 
Untitled Document
    เลขที่ 8 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ถ.ศรอัศนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
    โทร. 055-440562-4