สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 75
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ชั้น 2 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

E mail :
led20401@led.go.th

 
 

ดู สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
 
Untitled Document
    75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
    โทร. 042-246018-9 , 042-248012