เจ้าหนี้บอกปัด หรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ ติดต่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก Click here...
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทุกวันพุธ เริ่มเวลา 10.00 น.
คู่ความในคดีที่ประสงค์จะถอนการยึด,การอายัด,ถอนการบังคับคดี สามารถแจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ได้ โดยบอกเลขคดีแดง, ชื่อโจทก์, ชื่อจำเลย และกำหนดวันถอนการยึด, การอายัด เพื่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์จะได้อำนวยความสะดวกให้ด้วยความรวดเร็ว