สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ 36 ปี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553