.
    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตศาลเหนือ(ศาลจังหวัดสวรรคโลก) และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตศาลใต้ (ศาลจังหวัดสุโขทัย)
       
    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาตรี โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (รอบที่ 1)
       
    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยร่วมจัดโครงการ " ยุติธรรมสัญจร ประชาอุ่นใจ ก้าวไกลสู่สากล " ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยในการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
       
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 นายสมบัติ จิ๋วแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ " วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " ประจำปี 2556 ณ ศาลากลางอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 นายสมบัติ จิ๋วแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานรัฐพิธี " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " ประจำปี 2556 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นายสมบัติ จิ๋วแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2556 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยร่วมพิธีต่าง ๆ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ศาลากลางเอนกประสงค์ และเวทีกลางหน้าจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
       
    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย และผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
       
    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยได้เข้าร่วมพิธิถวายราชสักการะวางพวงมาลา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5
       
    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยได้เข้าร่วมพร้อมกล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ " ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน "
       
    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายวารินทร์ หัตถกิจนิกร และนางพจนีย์ กายะชาติ เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยงานอื่น
       
    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ส่วนย่อยสวรรคโลก ร่วมกันจัดโครงการปฏิบัติบัติเฉลิมพระเกียรติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2555
       
    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 สำนักงานบังคับบคดีจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อประกอบการขายทอดตลาดทรัพย์ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เข้าตรวจราชการและตรวจการบังคับคดี ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ส่วนย่อยสวรรคโลก จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความร้สู่ภูมิภาค ณ วัดหนองโว้งพระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศาลากลางอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
       
    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด " การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลโครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก " ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
       
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดโครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2555
       
    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก " หน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเครลื่อนที่ " ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโจทัย ได้เข้าร่วมพิธี " พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานวันนัดพบแรงงาน " สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟู ผ้ประสบภัย "
       
    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 นางศศิวิมล ธนศาสนติ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี ได้เดินทางเข้าตรวจราชการและตรวจการบังคับคดี ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
       
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีกระบวนการยุติธรรมศาลเหนือ - ศาลใต้ ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวรรคโลกประชาสรรค์อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย โดยนายสมบัติ จิ๋วแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ " วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "
       
    เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
       
    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
       
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน
       
    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ส่วนย่อยสวรรคโลกได้จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค
       
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน
       
    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
       
    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยได้เข้าร่วมงาน "วันรพี" ประจำปี 2554 ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการอบรมกฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี 2554"
       
    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธี “ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์” ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       
    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ส่วนย่อยสวรรคโลก จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ...