สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

15/3-4 ถนนเตาหลวง ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
E mail :
led20906@led.go.th

 
 

ดู สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
 
Untitled Document
    221, 223 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
    โทร. 074-373017-8