01  

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

       
02  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ภายใต้กิจกรรม "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"

       
03  

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครวมงานวันยุทธหัตถีกับส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณลานร่วมน้ำใจไทสกล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

       
04  

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ อุปสมบทหมู่ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร