เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ท่านอธิบดีกรมบังคับคดีเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัด
ชลบุรี สาขาพัทยา