สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนย่อยปากพนัง

285,285/1 หมู่ที่ 1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140

 

ดู สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
 
Untitled Document
    285,285/1 หมู่ที่ 1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
    โทร. 075-518627 , 075-518626