เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
     ขอให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง      หมายเลขโทรศัพท์ 086-4657701-2
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เปิดทำการแล้ว ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำร้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี หรือก่อนการบังคับคดี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรกรัณย์ ประตังทะสา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ชั้น 1 อาคาร สำนักงานฯ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 086-4657701-2
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง จัดกิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086-4657701