เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีพื้นที่เขตมีนบุรี
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “การบูรณางานด้านกระบวนการยุติธรรม
ในพื้นที่เขตอำนาจศาลจังหวัดมีนบุรี” ณ สปอร์ต แอนด์ สปา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร