เช็คยอดค้างชำระค่าพิมพ์ประกาศ

งานพิมพ์ประกาศ สวัสดิการกรมบังคับคดี     โทร.02-881 4862, 02-881 4849 สายใน 2153-6