อัตราค่าพิมพ์ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์

 

จำนวน/หน้า ราคารวม(บาท) : 1 สำนวน
1 แผ่น 1-2 300
2 แผ่น 3-4 600
3 แผ่น 5-6 900
4 แผ่น 7-8 1200
5 แผ่น 9-10 1500
6 แผ่น 11-12 1800
7 แผ่น 13-14 2100
8 แผ่น 15-16 2400
9 แผ่น 17-18 2700
10 แผ่น 19-20 3000
11 แผ่น 21-22 3300
12 แผ่น 23-24 3600
13 แผ่น 25-26 3900
14 แผ่น 27-28 4200
15 แผ่น 29-30 4500
16 แผ่น 31-32 4800

 

อัตราค่าพิมพ์ประกาศ

งานพิมพ์ประกาศ สวัสดิการกรมบังคับคดี     โทร.02-881 4862, 02-881 4849 สายใน 2153-6