ท่านถาม - เราตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
 
 
   ขณะนี้เวลา :
  
   
 
สถิติผู้เข้าชมรายวัน  20สถิติผู้เข้าชมรายวัน  20
 
สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,158สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,158สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,158สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,158สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,158
   
 
ตรวจบุคคลล้มละลาย
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดินของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด
ผลการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี
สถิติการบังคับคดี 6 ช่อง
สถิติการบังคับคดี 8 ช่อง
กฏระเบียบงานขายทอดตลาด
E-mail กรมบังคับคดี
อีเมล์กลางภาครัฐ
รวมลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
อัตราค่าส่งหมาย
   
   
 
 
Untitled Document
    144/41-44 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
    โทร. 054-225217 , 054-226660 , 054-224920