เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนย่อยกันทรลักษ์
เป็นวิทยากรในการอบรมกฎหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์