สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554
ซึ่งทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในกลุ่มที่ 6 ประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม
และตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 - 1 เมษายน 2554