แบบสถิติ
 
          icon แบบรายงานสถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
          icon ความหมาย/คำอธิบายการจัดเก็บข้อมูลรายงานสถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท