ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดบริษัท ซิตี้คอร์ปลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันเสาร์ที 17 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องแปซิฟิคฮฮล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเชิญชวนลูกหนี้ตามคำพิพากษาเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
     หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดติดต่อมายังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีโทรศัพท์ 02 887 5072 หรือ 02 887 5085

     ด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กบค. ได้เพิ่มช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีของคู่ความ โดยจัดทำโครงการเชิญชวนคู่ความเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ด้วยการทำหนังสือสอบถาม ความประสงค์คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียตามหมายบังคับคดีในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งคู่ความหรือ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความประสงค์ได้โดยส่งคำร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0 2881 4816 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป