ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 
ด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กบค. ได้เพิ่มช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีของคู่ความ โดยจัดทำโครงการเชิญชวนคู่ความเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ด้วยการทำหนังสือสอบถาม ความประสงค์คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียตามหมายบังคับคดีในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งคู่ความหรือ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความประสงค์ได้โดยส่งคำร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0 2881 4816 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป