01  

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือ
ลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2561 ณ
ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       
02  

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหารกรมบังคับคดี เข้าประชุมหารือร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ณ ห้องประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล

       
03  

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) จัดงานไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

       
04  

เมื่อวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2559 กรมบังคับคดี ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน (MONEY EXPO) ครั้งที่ 16 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       
05  

เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2559 กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี