โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
    เมื่อวันที่ (28 ธันวาคม 2559) เวลา 14.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหารกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เข้าประชุมหารือร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ณ ห้องประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
       
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) จัดงานไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี
       
    เมื่อวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2559 กรมบังคับคดี ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน (MONEY EXPO) ครั้งที่ 16 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
       
    เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2559 กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
       
    เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 1 ณ กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
       
    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดสัปดาห์ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ณ กรมบังคับคดี
       
    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี
       
    มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
       
    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดสัปดาห์ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีณ กรมบังคับคดีเป็นสัปดาห์ที่ 7
       
    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้จัดมหกรรม “ร่วมใจไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี”
       
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ได้เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎคม 2557
       
    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดได้จัดมหกรรม “ร่วมใจไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 2”
       
    ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดโครงการสัปดาห์ไกล่เกลี่ยทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557
       
    สถาบันการบังคับคดีและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี : ฝึกปฏิบัติระดับสูงจำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
       
    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
อธิบดีกรมบังคับคดี และนางชูจิรา กองแก้ว
ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานร่วมเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคด
โครงการ “100 ปี 100 ใจ ร่วมไกล่เกลี่ย
ช่วยแก้ไข ไร้ข้อพิพาท”
       
    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้จัดมหกรรม “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี”ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี
       
    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และ 12 มิถุนายน 2556 บุคลากรศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ได้ไปดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีขับไล่รื้อถอน ชุมชนโคกโตนด จังหวัดภูเก็ต
       
    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดมหกรรม ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธนาคารออมสิน
       
    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
       
    เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2556 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี
       
    การไกล่เกลี่ยคดีขับไล่ชาวชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อทัพสำโรง
       
    ผลการจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และพึงพอใจในวิธีการไกล่เกลี่ยที่เป็นทางเลือกใหม่ ในการยุติการบังคับคดีได้ด้วยการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย
       
    เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2555 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี รุ่นที่ 3 ขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
       
    เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2555 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
       
    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ได้นัดประชุมไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรณีกลุ่มผู้ประกอบการค้าย่านวรจักร ร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรม
       
    เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
       
    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวคิดในการดำเนินการไกล่เกลี่ย" แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
       
    เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2554
กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว