ท่านถาม - เราตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
 
 
   ขณะนี้เวลา :
  
   
 
สถิติผู้เข้าชมรายวัน  95สถิติผู้เข้าชมรายวัน  95
 
สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,828สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,828สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,828สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,828สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,828
   
 
ตรวจบุคคลล้มละลาย
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดินของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด
ผลการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี
สถิติการบังคับคดี 6 ช่อง
สถิติการบังคับคดี 8 ช่อง
กฏระเบียบงานขายทอดตลาด
E-mail กรมบังคับคดี
อีเมล์กลางภาครัฐ
รวมลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
อัตราค่าส่งหมาย
   
   
 
 
    1/1 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
    โทร. 053-284840-5 โทรสาร. 053-273454, 053-274566